top of page

GPR 

Szolgáltatásunkról

A GPR (Ground Penetrating Radar), magyarul talajradar elektromágneses hullámok visszaverődésének detektálásán alapuló, felszín alatti roncsolásmentes geofizikai képalkotó módszer. Előnye, hogy teljes 3D-s szelvényképet kapunk a felmért területről. Főként üregek, eltemetett objektumok felkutatására, közműfelmérésre, útburkolat állapotának megállapítására, rétegvizsgálatra használják. 


Stratégiai partnerünkkel, a Catsurveys LTD.-vel, a kezdetek óta a legfejlettebb technológiát alkalmazzuk, és a 3D radar (frekvenciaváltós - 200-3000 MHz) technológia segítségével a legmagasabb minőségű adatokat biztosítjuk minden mélységben.  

A felmért adatokból cégünk GPR analízis vagy irodai utófeldolgozás során végez ún. radargramm kiértékelést. A folyamat, a különböző típusú találatok pozícióinak és mélységének megállapítását jelenti.


A felmérésből előállított rajzok költséghatékony módon segítenek a későbbi mérnöki munkák megtervezésében, kivitelezésében. A Bimfra Kft.-nél munkatársaink a rajzok elkészítésével intenzíven 4 éve, radaranalízissel pedig 2 éve foglalkoznak.

GPR analízis szolgáltatások 

gpr3.png
Közműfelmérés

Közműfelmérések

 

A viszonylag rövid idő alatt nagy kiterjedésű adatrögzítésre alkalmas műszer a felmérés során bontás/bolygatás nélkül képes detektálni a föld alatti aktív és már szolgálat alól kivont közműhálózati elemeket. 

Az általunk kiértékelt adatok jó alapul szolgálhatnak egy megvalósíthatósági tanulmányhoz például, amely elengedhetetlen a további felmérési munkálatok területeinek azonosítása, vagy a javasolt tervvel való esetleges ütközések helyének, illetve a szabad hely és ismeretlen infrastruktúra (pl. átereszek/üregek) jelenlétének felderítésére, mindezek hatással lehetnek az új közműhálózatok telepítésére.

Állapotfelmérés

 

A szolgáltatásunk révén pontos képet kaphatunk például egy hídburkolat állapotáról. A képen kék szín jelöli azokat a területeket, melyek állapota könnyebben romlásnak indulhat.
Az alkalmazott technológia lehetővé teszi számunkra, hogy a teljes felmért területen megállapítsuk a különböző rétegvastagságokat.

gpr5.png
MicrosoftTeams-image.png
MicrosoftTeams-image (1).png

Állapotfelmérés – Aszfalt- és betonrétegek mélységének megállapítása

 

A dilatációs hézagok környéki aszfalt- és betonrétegek mélységének, vastagságának megállapítása fontos mérföldköve a hídstruktúra állapotfelmérésének. A partnerünk által feltérképezett rétegek mind kereszt-, és hossz-szelvény típusú, mind kontúrtérképszerű ábrázolása lehetséges.

Az alkalmazott GPR technológia lehetővé teszi, hogy lokalizáljuk azokat a felszín alatti, különösen nagy figyelmet igényelő repedéseket, rétegfellapolódásokat, melyek mentén az útburkolat jobban ki van téve a környezeti hatásoknak. Az általunk nyújtott képi megjelenítés alapul szolgálhat a későbbi fejlesztéseknek. 

Állapotfelmérés – Hidak szerkezeti gerendáiban lévő betonacél detektálása

 

A hidak szerkezeti gerendáiban lévő betonacél helye, állapota is megállapítható GPR analízis szolgáltatásunk révén. 

gpr 12.png
gpr 13.png

Épületmodellezési projekt


Pontfelhő kiértékelése során készítettünk 3D-s épületmodellt.

Southend city centre.jpg
bottom of page